Хонгор

 Хонгор

Удам, угшил:

Эцэг: Манлай уяач Д.Баянбатын Наран хонгор 
Эх: Морин тойруулгын Сартын төлийн төл Тод манлай уяач Б.Бат-Өлзийн зээрд гүү