Даншиг хүрэн

 Даншиг хүрэн

Ламын Гэгээний 370 жилийн ой хангайн бүсийн уралдаанд түрүүлсэн